Welpen Middaghorde

WMH Jantje Beton

Let op: Dit programma of activiteit heeft in het verleden plaats gevonden.

De collecte voor Jantje Beton is dit jaar voor ons WMH team ingedeeld in de wijk Achtse Barrier - Hoeven.

We zullen lopen vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur (bij benadering).

Verzamelpunt en verdere info volgen per email.


Locatie

Achtse barrier Hoeven