Scouts Verkenners

Afspraken

COMMUNICATIE

Tijdens de opkomsten is het wenselijk dat de Scouts Verkenners geen mobiele telefoon bij zich hebben. Deze worden voor de start van het programma in het lokaal opgeborgen. Alleen de patrouilleleiders (PL) en assistent patouilleleider (APL) krijgen op aanwijzing van de leidng hun telefoon mee. Wanneer er tijdens een activiteit, bijvoorbeeld een hike, problemen zijn kunnen zij contact opnemen met de leiding om samen een oplossing te bespreken.

 

Opkomstdagen:

Bovenstaande regel geldt voor opkomstdagen. Echter tijdens de opkomstdagen is het niet wenselijk dat ons programma gestoord wordt door het gebruik van een mobiele telefoon door de kinderen. Ook ter voorkoming van beschadiging of verlies worden deze dan in het lokaal opgeborgen. In noodgevallen is leiding natuurlijk bereikbaar.

 

Weekenden / Kampen:

Comminicatie tijdens weekenden en kampen wordt niet toegestaan. Mobiele telefoons worden tijdens deze activiteit in bewaring gegeven bij de leiding, en indien de activieteit het verlangt worden telefoons meegegeven met de kinderen.

Ook tijdens deze activiteit vermijden wij telefonisch contact d.m.v. een mobiele telefoon. De leiding is op dat moment altijd aanspreekpunt. In noodgevallen dient eerst contact opgenomen te worden met de leiding en deze zal beslissen of contact met het kind wenselijk is. Omgekeerd zal de leiding ook in noodgevallen het contact zoeken met de ouders. Op het gezondeheidsformulier worden eventuele noodnummers vermeld.