Scouts Verkenners

Afspraken

OPKOMSTEN

Wekelijks van 13:00 tot 16:30 zijn de opkomsten van de Scouts Verkenners, tenzij dit in het programma anders staat vermeld. Programma's worden namelijk ook georganiseerd op andere locaties dan de blokhut. Het kan dus zijn dat het verzamelpunt niet op de blokhut is. Dan zijn de vermelde tijden de tijd ter plaatse.

 

Vervoer:

In de Scouts Verkenners leeftijdscategorie zie je dat ouders kiezen voor verschillende wijze van verantwoordelijkheden. Met de start bij de Scouts worden de kinderen vaak gebracht, terwijl kinderen vanaf 12 of 13 jaar zelfstandig met de fiets mogen komen. Wanneer je als ouder kiest voor het brengen / ophalen van de kinderen, zien we ook de ouders graag even bij onze blokhut. Belangrijke zaken kunnen we als leiding dan nog even met je bespreken.

Met het draaien op locatie wordt door ouders vaak gebruik gemaakt van het samenrijden. Hiervoor ontvangen de ouders van nieuwe Scouts Verkenners een adressenlijst van alle kinderen. Zodoende kun je als ouder onderling afspreken over het  meerijden van je kind(eren) met andere ouders. 

 

Vakantie:

Jaarlijks hebben we ongeveer 42 opkomstdagen. Hiervoor volgen we m.n. de schoolkalender. Aangezien de scholen tegenwoordig niet altijd gelijke vakanties kiezen is het belangrijk het programma goed in de gaten te houden. Ook wanneer er onvoldoende leiding / vrijwilligers aanwezig zijn kan het zijn dat een programma afgeblazen wordt.