Scouts Verkenners

Wekelijks van 13:00 tot 16:30 zijn de opkomsten van de Scouts Verkenners, tenzij dit in het programma anders staat vermeld. Programma's worden namelijk ook georganiseerd op andere locaties dan de blokhut. Het kan dus zijn dat het verzamelpunt niet op de blokhut is. Dan zijn de vermelde tijden de tijd ter plaatse.

Wanneer leden tijdens een opkomsten verhinderd zijn is het belangrijk dat deze kinderen afgemeld worden. Zeker wanneer kinderen zelfstandig naar de blokhut komen. Bij voorkeur ontvangen wij hiervoor tijdig een email. Afmelden op vrijdag of zaterdag voor de opkomstdag graag telefonisch afmelden. In de adressenlijst zijn de telefoonnummers van de leiding te vinden.

 

Het uniform wordt altijd gedragen bij de opkomsten. Met name bij het openen en sluiten van de dag. Het uniform bestaat uit de groepsdas, speltakblouse, evt. scoutspet en broek naar keuze. De keuze voor het gebruik van het uniform ligt in het feit dat iedereen gelijk is en geen onderscheid wordt gemaakt tussen rijk of arm. 

Opgave voor een kamp of weekend gebeurt via de activiteit in het programma. Hiervoor staan altijd tijdig de formulieren online zodat de deelname aan het weekend of kamp opgegeven kan worden.

Tijdens de opkomsten is het wenselijk dat de Scouts Verkenners geen mobiele telefoon bij zich hebben. Deze worden voor de start van het programma in het lokaal opgeborgen. Alleen de patrouilleleiders (PL) en assistent patouilleleider (APL) krijgen op aanwijzing van de leidng hun telefoon mee. Wanneer er tijdens een activiteit, bijvoorbeeld een hike, problemen zijn kunnen zij contact opnemen met de leiding om samen een oplossing te bespreken.