Scout Verkenners

Opkomst

    Let op: Dit programma of activiteit heeft in het verleden plaats gevonden.

    Helaas door gebrek aan leiding dit weekend, hebben we het ouder-kind weekend verschoven naar volgend jaar.

    Scouting Wielewaal, Oirschotsedijk 22, 5651 GC Eindhoven