Scouts Verkenners

SCOUT VERKENNERS, jongens vanaf 10 t/m 14 jaar

speltakteken scouts 168pxl

(opkomst reguliere zaterdagen 13:00 - 16:30)

Als logisch vervolg na de Welpen Middaghorde kom je bij de Scouts Verkenners. Maar natuurlijk zijn nieuwe leden tussen 10 en 14 jaar ook altijd welkom. In deze leeftijdscategorie levert het scoutingspel een positieve bijdrage aan je persoonlijkheid. Als Scout Verkenner ga je zelfstandig op avontuur met je patrouille om het Scoutingspel te spelen. Leuke en uitdagende activiteiten staan wekelijks op het programma waar je leert samenwerken, organiseren, creatief te zijn, maar vooral samen plezier maken en een leuke tijd beleven.

 

Vaardigheden:

Maar om zelfstandig op pad te kunnen gaan moet je wel enkele vaardigheden hebben. Bekende onderdelen van het programma zijn:

  •      Hakken en zagen;
  •      Vuur stoken;
  •      Kampeertechnieken en Pionieren;
  •      E.H.B.O.;
  •      Tochttechnieken;
  •      Grootse spelen.

 

Patrouilles:

De Scouts Verkenners werken in patrouilles. Dit zijn groepjes van ongeveer 5 kinderen in verschillende leeftijden. Degene die het meest zelfstandig is geeft als patrouilleleider (PL) sturing aan zijn patrouille. Vaak is dit het oudste kind. Hij leert organiseren door de activiteiten te verdelen en samen met de patrouille op te pakken. Vanwege de diverse activiteiten is het handig dat er ook een tweede persoon is die weet wat er moet gebeuren. Dit is dan vaak de assistent patrouilleleider (APL). Met meerdere te organiseren activiteiten wordt de patrouille verdeeld om uiteindelijk naar een bepaald doel toe te werken. Het samen leren en de kennis weer overdragen is de grondslag waarop de Scouts Verkenners hun spel spelen.

 

Maak zelf je avontuur:

Het hele scouting avontuur is erop gespitst om uiteindelijk gezamenlijk enkele weekenden per jaar zelfstandig je kampeertechnieken toe te passen. Natuurlijk onder toezicht van de leiding, zodat erop toegezien wordt dat ook de juiste veiligheid in de gaten wordt gehouden. Gezellig in het donker bij het kampvuur samenzijn, bij het vuurtje wat je zelf gemaakt hebt.

 

Schoolkalender:

Voor de opkomsten volgen we de schoolkalender. Dat wil zeggen dat we met schoolvakanties geen opkomsten hebben. Voor de exacte datums van de opkomsten en wil je weten wat er op het programma staat, verwijs ik je naar de Scouts Verkenners Programma pagina.

 

 Scoutswet:

Van oudsher wordt de wet gebruikt om te dienen als een positieve leidraad wat er van een Scout wordt verwacht. Bij de installtie van een nieuwe Scout dient men de wet op te lezen gevolgd door de belofte een goed Scout te zijn. Tijdens de opkomstdagen wordt met de opening de wet opgelezen om alle scouts hieraan te herinneren.

De wet is als volgt:

 Scoutswet 640 pxl