Roverscouts

Afspraken

Stamoudste/ stamadviseur

Roverscouts afspraken met de stamoudste/ stamadiveur:

- Sturing geven in grote project zoals een LSA, zomerkamp of grote weekend. Handvaten geven. Dat wij de basis maken, dat de stamoudste daarin ondersteuning bied. Dit wordt door een jeugdlid gecommuniceerd met de stamoudste.

- Meedraaien met de programma’s hoeft niet aangekondigd te worden. De stamoudste kan dit op afspraak doen dat ze een keer langskomt. Of vanuit de groep dat ze een keer uitgenodigd worden.

- Advies geven aan de leden maar ook anders om op tijd advies vragen bij de stamoudste.

- Aanspreken op als we onze afspraken niet nakomen die wordt met de groep gecommuniceerd.