Geschiedenis van de Wielewaal

Nieuws

 

Nadat Baden Powell in 1907 in Engeland was begonnen met het Verkennersspel, werd het snel opgepikt in Nederland. Al in 1910 werden de eerste scoutinggroepen in Nederland opgericht, vaak met eerst welpen en daaruit volgend of ook direkt met scouts en Hopman Fens uit Eindhoven, advocaat en brandweercommandant, slaagde erin om in 191955-groep6 troephuis op de Wielewaal HenkMiddel en Jan Kuipers12 de eerste Scoutinggroep, groep een, op te richten.

Voor onze groep in 1932 belangrijk en Frits Philips, grootondernemer, die zelf ook als 12 jarige verkenner werd bij groep een heeft gezeten maar later ook bij de Graaf Folke Bernadotte, hij was het die scoutinggroepen de gelegenheid gaf op ZIJN landgoed: "de Wielewaal" aan de Oirschotsedijk.afscheid van twee iconen okt 1985

In Eindhoven kregen de groepen nummers om aan te geven in welke volgorde de groepen staan, althans de christelijke- en protestantse groepen de katholieke groepen kregen namen van heiligen. Groep 4 , Prins Willem 1, was de eerste groep op het landgoed in 1932 en de groep 6 , Gustaaf Adolf in 1945, die later in 1965 fuseerde met een christelijke groep: Dr.Feisser was de tweede en als derde groep op het landgoed was dan een groep die zich "open"noemde, dus zonder kerkelijke verbinding maar waar ALLE overtuigingen en geloven inpaste : de Wielewaalgroep 12, opgericht in 1946. Dat was dus net NA de tweede wereldoorlog van de vorige eeuw en toen vielen de blokhutten nog niet zomaar uit de lucht

maar deze groep slaagde erin een betonplaten bouwsel neer te zetten MET een rieten dak erop, iets wat in samenwerking van ouders en leiding die bij Philips werkte en de technische dienst van de gemeente tot stand werd gebracht.


Vossen groep4 Patrouillewedstrijden 1958In die tijd was het toch belangrijker dat je leiding had en dat je je hield aan wat Baden Powell vertelde en
beschreef en hij wist HOE de jeugd zonder veel middelen te laten interresseren in de natuur en elkaar EN door ook nog veel te leren, over het leven – zich voor te bereiden op die 'grote maatschappij´.


In het algemeen spreekt men in Nederland van 'Padvinders´ VOOR 1973 en over ´Scouts´ NA 1973 en men denkt dan aan het BP-padvinderen en het moderne scouting en dat kwam omdat in 1973 'Scouting Nederland´ werd opgericht uit : de NPV-groepen, de katholieke groepen en het meisjes gilde en zo kreeg het padvinderen in Nederland 1 organisatie waardoor ook voor alle groepen gewerkt werd om het spel van verkennen te kunnen blijven spelen, voor de jeugd
een bron van inspiratie en nieuwsgierigheid houdt en werken aan kwaliteit en zekerheid voor de jeugdleden.


Ook in 1973 fuseerde de Dr. Feissergroep met de Wielewaalgroep 12 om dan met de Prins Willem 1 , groep6, in 1982- met het gereedkomen van de huidige blokhut- samen te gaan tot 1 grote groep : De Scoutinggroep Wielewaal .
Dat gaf voor de jeugd de voordelen dat : ze in een nieuwe blokhut terechtkwamen maar OOK:1985 - luchtverkenners DDA-Beek

  • Bevers begonnen, met jonge antousiaste leiding
  • Verkensters opstartten, die kwamen uit meisjes die de Wielewaal12 horde er al enkele jaren draaide.
  • Maar OOK begonnen met Rowans/Sherpa´s die voortkwamen uit voornamelijk de padvinders van groep 4, die gemiddeld ouder waren dan die van de Wielewaal 12.

In 1983 volgde het oprichten van een Luchtverkennersspeltak , zo vlak bij een luchthaven was dat een grote mogelijkheid die de groep gebruikte.

Dat het allemaal niet op rozen liep was te merken aan de (ex-) katholiekengroep St.Willibrordus, opgericht in 1936 en samengegaan met in 1970 met de St. Aloysiusgroep en in 1986 voor een deel opgenomen werd door de Wielewaalgroep en door de groep in 2010 de luchttak moest opheffen vanwege het verminderde aantal leden.

Kijk hier voor de volledige stamboom van de Wielewaalgroep.

Voor meer informatie over groep 4 in de periode van 1933 t/m 1982 zie: http://boemsjikkeboem.nl/ . Deze website was tot eind 31/12/2023 online en is inmiddels verwijderd. Er staan echter nog wel contactgegevens op van oud leden ivm reünie-achtige activiteiten. 

Nieuwe Installatievlag Wielewaal2008 1

Jubileum, 90 jaar Wielewaal (1933-2023)

In 2023 vierden we het 90-jarig bestaan van onze club, een geweldige mijlpaal! We hebben shirts laten drukken, badges gemaakt, zijn met de hele groep naar de Efteling geweest en hebben een jubileumkamp gehouden. Jan, onze archivaris, heeft de geschiedenis van onze groep in 5 moodboards uitgewerkt. Deze zie je hieronder en in onze nieuwssectie

20230726 201330

20230726 20133920230726 20135620230726 20140120230726 20140720230726 20141320230726 201419