Financiën en ledenadministratie

scouting das durvenDe financiën van de groep alsmede de ledenadministratie worden beheerd door de groepspenningmeester. Deze is tevens verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de groep. De uitgaven van de groep (waaronder spelactiviteiten maar ook het gebruik van de blokhut) worden bekostigd uit enerzijds de ontvangen subsidie van de lokale overheid en anderzijds uit de contributies en giften.

Proefdraaien

Ieder nieuw jeugdlid kan 3 keer kosteloos met een speltak meedraaien. Bij de vierde keer opkomst kunt u het inschrijf,- en incassoformulier afgeven aan de leiding van de speltak waar het jeugdlid start. Iets verder naar onder op deze pagina vindt u de link naar het inschrijf- en incassoformulier als ook het gezondheidsformulier. 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar in november vastgesteld door de groepsraad, het hoogste beslissingsorgaan van onze groep. Voor 2024 gelden de volgende contributiebedragen:

Bevers € 32,00 per kwartaal
Welpen € 35,50 per kwartaal
Scouts € 35,50 per kwartaal
Explorers € 35,50 per kwartaal
Roverscouts € 19,00 per kwartaal
Plusscouts € 9,50 per kwartaal
Ondersteuning € 31,00 per jaar

De incassodata voor 2024 zijn op/rond 1 januari 2024, 1 april 2024, 1 juli 2024, 1 oktober 2024.

Inschrijven bij Scouting Wielewaal kan alleen onder afgifte van een incassomachtiging welke op het inschrijfformulier vermeldt staat. Omdat onze scouting geheel uit vrijwilligers bestaat kunt u hiermee helpen de gespendeerde tijd te verlagen.
Het financiele jaar loopt, in tegenstelling tot het draai-seizoen, altijd van 1 januari tot 31 december. Opzegging kan per kwartaal, deze dient uiterlijk de laatste dag van het lopende kwartaal te zijn ontvangen door de ledenadministratie. Opzegging tegen het einde van een periode kan kruisen met een automatische incasso. Uw begrip hiervoor. 

Download Inschrijf- en Gezondheidsformulier

Beide formulieren worden naar keuze aangeleverd als Word en Pdf. De downloads openen in een nieuw scherm.

Inschrijfformulier (pdf) 
Gezondheidsformulier (pdf)
Inschrijfformulier (Word) 
Gezondheidsformulier (Word) 

Print beide formulieren uit en vul deze duidelijk leesbaar in (of liever nog, vul ze in op de pc en print uit t.b.v. de ondertekening). Daarna geef je beide ingevulde formulieren af aan de leiding van de eigen speltak.

Weekendbijdragen

Drie weekenden zijn bij de contributie inbegrepen. Dit zijn meestal twee door de groep vastgestelde activiteiten en één door de speltak zelf aan te wijzen weekend. Voor alle andere weekenden/kampen kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Hierover wordt u tijdig geinformeerd door de leiding van de speltak of de organisatie van de activiteit. De bijdragen voor weekenden kan meestal contant bij de speltakleiding worden voldaan maar iedere speltak heeft ook een eigen rekening tot haar beschikking. De leiding van de speltak geeft u aan welke manier van betaling gewenst is.

Zomerkampbijdrage

Elk jaar gaan de speltakken op Zomerkamp. Afhankelijk van de leeftijd is dat een weekend (Bevers) tot 7 à 10 dagen (Explorers). Om een kamp financieel mogelijk te maken wordt door de speltakken jaarlijks een kampbijdrage vastgesteld. Beoogd wordt om de kampbijdrage aan het begin van een kalenderjaar vast te stellen, zodat ouders zich voor kunnen bereiden op betaling van dit bedrag. Voor de Bevers is de bijdrage laag (indicatief 20 euro), vanwege de korte duur en lage kosten. Voor de Welpenspeltakken zal de kampbijdrage in orde van grootte van 85 euro zijn, waar de Scouts rond de 105 euro en de Explorers rond de 125 euro rekenen. Let wel, dit zijn indicatieve bedragen, prijspeil 2021. De daadwerkelijke kampbijdrage wordt elk jaar door de speltakken zelf vastgesteld. 

Financiële ondersteuning

Scouting is voor iedereen, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Met name de aanschaf van het uniform en de kampbijdrage zal een voelbare uitgave zijn. Maar ook de contributie is een terugkerende kostenpost. Ervaart u moeite met de betaling van deze kosten, dan zijn er diverse mogelijkheden. Deze kunnen gaan van gespreide betaling tot het aanvragen van een tegemoetkoming. Bespreek indien gewenst de mogelijkheden met onze penningmeester.

 

welpen

Verzekering

Scouting Wielewaal is onderdeel van Scouting Nederland. Via de contributie aan Scouting Nederland (in de contributie aan Scouting Wielewaal is de landelijke contributie inbegrepen) worden ook diverse verzekeringen geregeld. Deze verzekeringen zijn zogenaamde "secundaire" verzekering. Welke verzekeringen heeft Scouting Wielewaal:

1. De collectieve ongevallen verzekering: deze verzekering geldt voor alle leden van de Landelijke Vereniging Scouting Nederland en al haar hulpkrachten. De verzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten t.g.v. een ongeval. Deze verzekering geldt voor de gehele wereld.

2. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (secundair): deze verzekering geldt voor alle leden van Landelijke Vereniging Scouting Nederland en al haar hulpkrachten. Wat is er verzekerd? Aansprakelijkheid voor schade aan personen of aan goederen van derden, voor schade aan terreinen en gebouwen in de gehele wereld.

Indien u als ouder gevraagd wordt te assisteren bij een opkomstdag of weekend valt u automatisch onder bovenstaande verzekeringen. 

In zijn algemeenheid geldt in nagenoeg alle gevallen dat niet in de verzekering is opgenomen: ongevallen door roekeloosheid en/of opzet. Wanneer de verzekerde als bestuurder van motorrijwiel of scooter een ongeval overkomt. Per geval is/kan er sprake zijn van een eigen risico en/of maximaal uit te keren bedrag.

Omdat tegenwoordig bijna iedereen een eigen (doorlopende) reisverzekering heeft is besloten dat Scouting Wielewaal hiervoor geen aparte verzekering meer afsluit. Dit scheelt weer in de kosten en daardoor kunnen wij de contributie laag houden. Heeft u geen (doorlopende) reisverzekering zorg dan tijdig voor een (tijdelijke) verzekering tijdens kampen of op weekenden.

De gegevens voor de zorgverzekering hebben wij niet echt nodig in onze ledenadministratie maar wel op het gezondheidsformulier. Dit formulier is alleen aanwezig bij de leiding van de speltak en geeft algemene informatie over de gezondheid van uw kind. Uw handtekening op dit formulier machtigd de leiding om bij eventuele calamiteiten altijd te mogen optreden als verzorgende, wanneer wij u niet telefonisch kunnen bereiken. Dit formulier zal nooit in onze administratie worden verwerkt. Dit formulier kunt u samen met het inschrijf,- en incassoformulier inleveren bij de leiding van de speltak.

Ledenadministratie en Scouting Nederland

Scouting Wielewaal is onderdeel van Scouting Nederland en maakt gebruik van haar ledenadministratie. U kunt zelf uw gegevens inkijken via sol.scouting.nl. Met het inschrijfnummer van Scouting Nederland kunt u een inlognaam aanvragen en direct aan de gang. Het inschrijfnummer kunt u ook terugvinden op het magazine van Scouting Nederland of op de Scoutspas. Na inloggen kunt u enkele gegevens zelf controleren of muteren wanneer deze niet juist zijn opgenomen in de administratie. Mocht u deze niet hebben dan kunt u een emailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met overige vragen neem contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze volledige gegevens:

Bezoekadres:
Vereniging Scouting Wielewaal
Oirschotsedijk 22
5651 GC Eindhoven

Correspondentieadres algemeen:
p/a Abraham-Kuyperborch 11
5241 HR Rosmalen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
i
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Correspondentieadres Ledenadministratie:

P/a Jan Duikerlaan 45
5622 BR Eindhoven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KVK inschrijving 17212743
Kamer van Koophandel Eindhoven
Rabobank Eindhoven
Rekeningnummer 1231.20.276

SEPA Gegevens (nieuwe manier van werken bij banken binnen de EU)
Banknummer: NL02 RABO 0123 1202 76
BIC (of ook wel SWIFT genoemd): RABONL2U
Incassant-ID: NL24ZZZ172127430000