Financiën en ledenadministratie

scouting das durvenDe financiën van de groep alsmede de ledenadministratie worden beheerd door de groepspenningmeester. Deze is tevens verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de groep. De uitgaven van de groep (waaronder spelactiviteiten maar ook het gebruik van de blokhut) worden bekostigd uit enerzijds de ontvangen subsidie van de lokale overheid en anderzijds uit de contributies en giften.

Proefdraaien

Ieder nieuw jeugdlid kan 3 keer kosteloos met een speltak meedraaien. Bij de vierde keer opkomst kunt u het inschrijf,- en incassoformulier afgeven aan de leiding van de speltak waar het jeugdlid start. Onder aan deze pagina vindt u de link naar het inschrijf- en incassoformulieralsook het gezondheidsformulier. 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld door de groepsraad. Voor 2021 gelden de volgende contributiebedragen:

Bevers € 30,50 per kwartaal
Welpen € 34,00 per kwartaal
Scouts € 34,00 per kwartaal
Explorers € 34,00 per kwartaal
Roverscouts € 17,50 per kwartaal
Plusscouts € 8,75 per kwartaal
Ondersteuning € 30,00 per jaar

De contributie wordt per kwartaal geincasseerd.

Voor 2022 gelden de volgende contributiebedragen:

Bevers € 31,00 per kwartaal
Welpen € 34,50 per kwartaal
Scouts € 34,50 per kwartaal
Explorers € 34,50 per kwartaal
Roverscouts € 18,00 per kwartaal
Plusscouts € 9,00 per kwartaal
Ondersteuning € 31,00 per jaar

De incassodata voor 2022 zijn op/rond 3 januari 2022, 1 april 2022, 1 juli 2022, 1 oktober 2022.

Inschrijven bij Scouting Wielewaal kan alleen onder afgifte van een incassomachtiging welke op het inschrijfformulier vermeldt staat. Omdat onze scouting geheel uit vrijwilligers bestaat kunt u hiermee helpen de gespendeerde tijd te verlagen.
Het financiele jaar loopt, in tegenstelling tot het draai-seizoen, altijd van 1 januari tot 31 december. Opzegging kan per kwartaal, deze dient uiterlijk de laatste dag van het lopende kwartaal te zijn ontvangen door de ledenadministratie.

Weekendbijdragen

Drie weekenden zijn bij de contributie inbegrepen. Dit zijn meestal twee door de groep vastgestelde activiteiten en één door de speltak zelf aan te wijzen weekend. Voor alle andere weekenden/kampen kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Hierover wordt u tijdig geinformeerd door de leiding van de speltak of de organisatie van de activiteit. De bijdragen voor weekenden kan meestal contant bij de speltakleiding worden voldaan maar iedere speltak heeft ook een eigen rekening tot haar beschikking. De leiding van de speltak geeft u aan welke manier van betaling gewenst is.

 

welpen

Verzekering

Scouting Wielewaal is onderdeel van Scouting Nederland. Via de contributie aan Scouting Nederland (in de contributie aan Scouting Wielewaal is de landelijke contributie inbegrepen) worden ook diverse verzekeringen geregeld. Deze verzekeringen zijn zogenaamde "secundaire" verzekering. Welke verzekeringen heeft Scouting Wielewaal:

1. De collectieve ongevallen verzekering: deze verzekering geldt voor alle leden van de Landelijke Vereniging Scouting Nederland en al haar hulpkrachten. De verzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten t.g.v. een ongeval. Deze verzekering geldt voor de gehele wereld.

2. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (secundair): deze verzekering geldt voor alle leden van Landelijke Vereniging Scouting Nederland en al haar hulpkrachten. Wat is er verzekerd? Aansprakelijkheid voor schade aan personen of aan goederen van derden, voor schade aan terreinen en gebouwen in de gehele wereld.

Indien u als ouder gevraagd wordt te assisteren bij een opkomstdag of weekend valt u automatisch onder bovenstaande verzekeringen. 

In zijn algemeenheid geldt in nagenoeg alle gevallen dat niet in de verzekering is opgenomen: ongevallen door roekeloosheid en/of opzet. Wanneer de verzekerde als bestuurder van motorrijwiel of scooter een ongeval overkomt. Per geval is/kan er sprake zijn van een eigen risico en/of maximaal uit te keren bedrag.

Omdat tegenwoordig bijna iedereen een eigen (doorlopende) reisverzekering heeft is besloten dat Scouting Wielewaal hiervoor geen aparte verzekering meer afsluit. Dit scheelt weer in de kosten en daardoor kunnen wij de contributie laag houden. Heeft u geen (doorlopende) reisverzekering zorg dan tijdig voor een (tijdelijke) verzekering tijdens kampen of op weekenden.

De gegevens voor de zorgverzekering hebben wij niet echt nodig in onze ledenadministratie maar wel op het gezondheidsformulier. Dit formulier is alleen aanwezig bij de leiding van de speltak en geeft algemene informatie over de gezondheid van uw kind. Uw handtekening op dit formulier machtigd de leiding om bij eventuele calamiteiten altijd te mogen optreden als verzorgende, wanneer wij u niet telefonisch kunnen bereiken. Dit formulier zal nooit in onze administratie worden verwerkt. Dit formulier kunt u samen met het inschrijf,- en incassoformulier inleveren bij de leiding van de speltak.

Ledenadministratie en Scouting Nederland

Scouting Wielewaal is onderdeel van Scouting Nederland en maakt gebruik van haar ledenadministratie. U kunt zelf uw gegevens inkijken via sol.scouting.nl. Met het inschrijfnummer van Scouting Nederland kunt u een inlognaam aanvragen en direct aan de gang. Het inschrijfnummer kunt u ook terugvinden op het magazine van Scouting Nederland of op de Scoutspas. Na inloggen kunt u enkele gegevens zelf controleren of muteren wanneer deze niet juist zijn opgenomen in de administratie. Mocht u deze niet hebben dan kunt u een emailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Voor alle overige vragen neem contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Formulieren

Downloads openen in een nieuwe window: 
Inschrijfformulier 
Gezondheidsformulier 

Beide formulieren moeten worden afgegeven aan de leiding van de eigen speltak.

Onze volledige gegevens:

Bezoekadres:
Vereniging Scouting Wielewaal
Oirschotsedijk 22
5651 GC Eindhoven

Correspondentieadres algemeen:
p/a Abraham-Kuyperborch 11
5241 HR Rosmalen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
i
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Correspondentieadres Ledenadministratie:

P/a De Bazelstraat 17
5624 AT Eindhoven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KVK inschrijving 17212743
Kamer van Koophandel Eindhoven
Rabobank Eindhoven
Rekeningnummer 1231.20.276

SEPA Gegevens (nieuwe manier van werken bij banken binnen de EU)
Banknummer: NL02 RABO 0123 1202 76
BIC (of ook wel SWIFT genoemd): RABONL2U
Incassant-ID: NL24ZZZ172127430000